Διαθλασίμετρο Μελιού

50,00

Διαθλασίμετρο μελιού, ειδικό για τη μέτρηση των σακχάρων και της υγρασίας του μελιού

με ένδειξη σάκχαρα % (βαθμοί Brix), υγρασία μελιού (% νερό στο μέλι) & βαθμοί Baume.

ATC (αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας στο εύρος 15oC εως 35 oC)

Οπτικό φορητό διαθλασίμετρο
Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση σακχάρων
σε κρασί, μούστο, φρούτα, χυμούς, μέλι κ.α.

Λειτουργεί μόνο με το φώς της ημέρας
(χωρίς μπαταρίες )
Θήκη για προστασία και μεταφορά ΕΥΡΩΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Brix 58 – 90 % ,
Baume 38-43
Water 12-27 %

ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Brix ±0.5 % ,
Baume ±0.5 ,
Water ±1 %

Δυνατότητα βαθμονόμησης

Ευκολία καθαρισμού με απιονισμένο νερό.

Λειτουργεί με βάση το φώς, χωρίς ανάγκη για παροχή ενέργειας.

Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους

Διατίθεται με θήκη μεταφοράς και αποθήκευση

Η χρήση του οργάνου είναι απλή.

Αρχικά, πλένονται οι επιφάνειες του πρίσματος και του καλύμματος με αττοσταγμένο νερό, και σκουπίζονται προσεκτικά με ειδικό απορροφητικό χαρτί. Ο καθαρισμός γίνεται μετά από κάθε χρήση του οργάνου.

Πριν από τη μέτρηση, ή από μια σειρά μετρήσεων, γίνεται η ρύθμιση του οργάνου, με τοποθέτηση προσεκτικά, ώστε να μη πληγωθεί η γυάλινη επιφάνεια, μιας ή δύο σταγόνων αποσταγμένου νερού, θερμοκρασίας 20°C, στην επιφάνεια του πρίσματος. Το όργανο κατευθύνεται προς μία φωτεινή πηγή (ο παρατηρητής απέναντι στο φως), που φωτίζει τη βαθμολογημένη κλίμακα, οπότε το οπτικό πεδίο πρέπει να φαίνεται όπως στο σχήμα, δηλαδή, η γραμμή που χωρίζει το φωτεινό από το σκοτεινό πεδίο, να συμπίπτει με την υποδιαίρεση 0 της κλίμακας. Εάν δε συμπίπτει, στρέφουμε τον ρυθμιστικό κοχλία Ε μέχρι να επιτευχθεί η σύμπτωση.

Μετά τη ρύθμιση, τοποθετούνται μία ή δύο σταγόνες γλεύκους, κατά τον ίδιο τρόπο, στην επιφάνεια του πρίσματος και παρατηρείται το οπτικό πεδίο στο φως. Ο αριθμός της κλίμακας που αντιστοιχεί στη διαχωριστική γραμμή, μας δίνει την περιεκτικότητα επί τοις εκατό του γλεύκους σε σάκχαρα, π.χ., στο σχήμα, ο αριθμός 23, που αντιστοιχεί στη διαχωριστική γραμμή, αντιστοιχεί σε γλεύκος με περιεκτικότητα σε σάκχαρο 23 %. Οι ενδείξεις του οργάνου, δίνουν την περιεκτικότητα επί τοις εκατό του γλεύκους σε σάκχαρα, ή μόνο τον δείκτη διάθλασης του υγρού, οπότε η περιεκτικότητα σε σάκχαρα υπολογίζεται με τη βοήθεια πινάκων.

Όταν το μετρούμενο γλεύκος έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη ή μικρότερη των 20°C, γίνεται διόρθωση του αποτελέσματος, με πρόσθεση ή αφαίρεση 0,2% ανά τρεις βαθμούς διαφοράς. Το φορητό σακχαροδιαθλασίμετρο χρησιμοποιείται ευρέως στην πράξη, π.χ. στην παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης στους αμπελώνες, λόγω του απλού χειρισμού και της ελάχιστης ποσότητας γλεύκους που απαιτείται για τον προσδιορισμό.

Η ελάχιστη όμως αυτή ποσότητα πρέπει να προέρχεται από μεγαλύτερη ποσότητα γλεύκους, όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτική της μέσης ωριμότητας του αμπελώνα.

Ο προσδιορισμός των σακχάρων με το σακχαροδιαθλασίμετρο δεν ενδείκνυται για επιδόρπιους οίνους, λόγω της αλλοίωσης του αποτελέσματος από την περιεχόμενη αλκοόλη.

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: A102866 Κατηγορίες: ,

Σχετικά Προϊόντα